Leid3210

31 tekstów – auto­rem jest Leid3210.

im da­lej od  te­raz
tym bli­zej do potem 

myśl
zebrała 66 fiszek • 13 lutego 2012, 11:35

co ty masz
to i ciebie ma 

myśl
zebrała 63 fiszki • 13 stycznia 2012, 08:52

wiek­szosc klam­stw zaczy­na sie slo­wami : 
Szczerze powiedziawszy... 

myśl
zebrała 105 fiszek • 16 września 2011, 11:35

to ta­ki przedziw­ny mo­ment, kiedy mu­sisz skads odej­sc , a tam ciag­le pa­la sie wszys­tkie swiatla 

myśl
zebrała 83 fiszki • 12 września 2011, 12:32

Ro­zumem od­gradza­my się od ser­ca, lecz gdy ro­zum za­wodzi, ser­cem bie­rze­my w ob­ro­ne to, co by ro­zum potepil... 

myśl
zebrała 103 fiszki • 2 sierpnia 2011, 10:15

Ale prze­ciez na­wet jes­li bar­dzo lu­bie ka­we i her­ba­te, nie mo­ge ich pic jed­no­noczes­nie z jed­nej filizanki 

myśl
zebrała 4 fiszki • 31 lipca 2011, 09:04

Z praw­da jest jak z fo­tog­ra­fia - można uchwy­cic tyl­ko jed­na chwi­le. Po tej chwi­li , bedzie cal­kiem in­na chwila 

myśl
zebrała 70 fiszek • 30 lipca 2011, 15:20

uderzy­lo mnie dzis , ja­ka dziw­na Dziw­noscia jest czys­ta , biala kar­tka papieru...
Mo­ze byc wszystkim 

myśl
zebrała 89 fiszek • 8 kwietnia 2011, 08:03

mo­wi sie, ze LEP­SZE jest wro­giem DOB­RE­GO , ale czy ja wiem czy tak jest ...
...bo skad wiemy , kiedy zaczy­na sie to LEP­SZE ? jak myslicie 

myśl
zebrała 121 fiszek • 2 grudnia 2010, 10:08

"idem per idem" - i do­nikad nie"doj­dem " ! 

myśl
zebrała 131 fiszek • 12 listopada 2010, 12:21

Leid3210

Są prawdy wyzsze niz twierdzenia Rozumu. Cos nas przenika i nami kieruje, ulegamy temu nie umiejac zarazem okreslic.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Leid3210

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

1 czerwca 2012, 13:52Leid3210 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

1 czerwca 2012, 13:47Leid3210 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?